Trainer

Anne-Mette Andersen werkt al langer in de gebiedsontwikkeling, volgens de visie ’Waardecreatie op de 5 P’s’. De missie van haar bureau is om bij elke nieuwe ontwikkeling in onze leefomgeving waardecreatie op de aspecten People, Planet, Profit, Place en Public tegelijk voor elkaar te krijgen. De stelling van Anne-Mette Andersen is, dat dit alleen lukt wanneer je echt íedereen betrekt en zijn eigen specifieke plek geeft  binnen een integrale aanpak. Als methode hiervoor gebruikt ze het AM Landskab Zandlopermodel.

Contact
AM Landskab
Anne-Mette Andersen
amandersen@amlandskab.nl
www.amlandskab.nl

De Stadstuin, O.1.3
Europalaan 500
3526 KS Utrecht